บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
52/18 หมู่8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-964-6669  E-mail : Sales01@chayaphol.com