ประวัติความเป็นมา

CI เป็นทีมงานวิศวกรด้านเคมี โยธา และ เครื่องกล ที่มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปีในงานซีเมนต์, การก่อสร้างและ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ร่วมกันออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปตรา CI สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค อาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยตลอดจนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยความมุ่งมั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการขยายตัวของงานก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการก่อสร้างให้สะดวกขึ้นและแก้ปัญหางานก่อสร้างในปัจจุบัน

วิศัยทัศน์ขององค์กร

 

เราต้องการเป็นผู้นำด้าน Polymer Cement และ Concrete Prodct โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เราปรารถนาที่จะมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโลกด้วยฝีมือคนไทยส่งตรงถึงมือท่านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ CI CEMENIPRODU เราพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดและมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ของ CI CEMENTPRODUCT จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ CI-CEMENIPRODUCT เป็นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีความหลากหลายในด้านการใช้งานเช่นปูนก่อ, ปูนฉาบ, ปูน Skim Coat, ปูนกาว, ปูน Loft, ปูนซ่อมผนัง, ปูนซ่อมรอยแตกร้าว, ปูน Non-Shrink Grout ฯลฯ และยังมีผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ (Concrete Product) อีกหลายประเภทเช่น Tetrapod, Concrete Fence, Concrete Stamp แผ่นปูพื้นทางเดิน, แผ่นผนังกันความร้อน, แผ่นหลังคากันความร้อน ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการผลิตโดยเครื่องจักรอัตโนมัติอันทันสมัย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกเช่น ASIM cl50, ASIM C882, ASIM c807, ASTM cl09